Τετάρτη, Νοέμβριος 22, 2017
Text Size

Νέα Έργα

geo cyYΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΥΠΡΟΥ, Τμήμα Γεωλογικής Επισκόπησης (Engineering Geology Section - Geological Survey Department), http://www.moa.gov.cy/moa/gsd/gsd.nsf/dmlindex_gr/dmlindex_gr?: Με επιτυχία ολοκληρώθηκε από την εταιρία μας η επεξεργασία και μελέτη της περιοχής της Περιφέρειας Πάφου με χρήση χρονοσειρών SAR δεδομένων (Land subsidence in southwest Cyprus revealed from C-band Radar Interferometry).

empΑπρίλιος 2014: ΕΜΠ -ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ: Με επιτυχία ολοκληρώθηκαν οι εγκαταστάσεις και επιδείξεις της έκδοσης 2014 στους αρμόδιους Ακαδημαικούς και προσωπικό των εργαστηρίων. Το ΕΜΠ κατέχει και λειτουργεί σε πολλαπλές άδειες τα λογισμικά πακέτα έκδοσης 2014 στα επιμέρους εργαστήρια φωτογραμμετρίας αλλά και στο κεντρικό Lab: 

 • IMAGINE Professional
 • IMAGINE Expansion Pack
 • IMAGINE Photogrammetry
 • IMAGINE Auto DTM
 • IMAGINE Terrain Editor
 • GeoMedia Professional
 • GI Toolkit (2013)
 • Feature Topographer (2013)
 • Educational SDK's
 • IMAGINE SAR Interferometry
 • APOLLO Essentials

Μάρτιος - Απρίλιος 2014: Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Γεωπληροφορικής του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου (http://www.cut.ac.cy/ceg/): Με επιτυχία ολοκληρώθηκαν οι εγκαταστάσεις και επιδείξεις της έκδοσης 2014 στους αρμόδιους Ακαδημαικούς και προσωπικό των εργαστηρίων. Το Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Γεωπληροφορικής κατέχει και λειτουργεί σε πολλαπλές άδειες τα λογισμικά πακέτα έκδοσης 2014 στα επιμέρους εργαστήρια αλλά και στο κεντερικό Lab:

 • IMAGINE Professional (>50 θέσεις εργασίας)
 • IMAGINE Expansion Pack
 • IMAGINE Photogrammetry (>15 θέσεις εργασίας)
 • IMAGINE Auto DTM
 • IMAGINE Terrain Editor
 • GeoMedia Professional
 • GI Toolkit (2013)
 • Feature Topographer (2013)
 • Educational SDK's
 • APOLLO Essentials

Και μια πλήρη άδεια APOLLO Professional - 4 Core που λειτουργεί σερβίροντας και WMS, WFS, WFS-T & WPS services σε φορείς της Κύπρου.

tepak

Ιανουάριος 2014: HELLAS ONLINE ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.: Με χαρά σας ανακοινώνουμε την χρήση της έκδοσης 2014 του GeoMedia Professional από τους αρμόδιους μηχανικούς για θέματα χαρτογραφίας και GIS.

INDES-MUSA logo 500x79

Ένα πρωτοποριακό ερευνητικό πρόγραμμα μόλις ξεκίνησε στην περιοχή Καλοχωρίου Θεσσαλονίκης για τη μελέτη των εδαφικών υποχωρήσεων και της δυναμικής αλληλεπίδρασης εδάφους-κατασκευής. Το πρόγραμμα χρηματοδοτείται από τη Γενική Γραμματεία Έρευνας Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ) και υλοποιείται στο πλαίσιο της Δράσης «Διμερής Ε&Τ Συνεργασία Ελλάδας Κίνας» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Επιχειρηματικότητα και Ανταγωνιστικότητα (ΕΠΑΝ ΙΙ)» και των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων (ΠΕΠ) των 5 Περιφερειών μεταβατικής στήριξης του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 2007.

Περισσότερα...

SmartNet logo

 INDES-MUSA-logo small

5DMuPLIS-logo-short small