Τετάρτη, Νοέμβριος 22, 2017
Text Size

cyprus cadastre

Σας ενημερώνουμε για την επιτυχή ολοκλήρωση των εκπαιδεύσεων οι οποίες πραγματοποιήθηκαν στις 22/02/2016 – 26/02/2016 στις εγκαταστάσεις του Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας του Υπουργείου Εσωτερικών της Κύπρου.

Οι εκπαιδεύσεις υλοποιήθηκαν στα πλαίσια της Σύμβασης "Παροχή υπηρεσιών Συντήρησης Φωτογραμμετρικών Λογισμικών σε περιβάλλον ERDASIMAGINE" μεταξύ της εταιρείας μας GeosystemsHellasA.E. και του Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας της Κυπριακής Δημοκρατίας με θέμα “ERDASIMAGINE 2015 & ADDONMODULES”

 Ακολουθεί φωτογραφικό υλικό:

20160226 140624 20160226 140758

 

 

 

 

 

SmartNet logo

 INDES-MUSA-logo small

5DMuPLIS-logo-short small