Τετάρτη, Νοέμβριος 22, 2017
Text Size

cbsΜε επιτυχία ολοκληρώθηκε η συνεργασία της εταιρίας μας με την εταιρία COSMOS BUSINESS SYSTEMS A.Ε. για την υλοποίηση των χαρτογραφικών υποβάθρων (ηλεκτρονικοί χάρτες) στα πλαίσια του έργου στα πλαίσια της υλοποίησης ενός ευρύτερου έργου της COSMOS BUSINESS SYSTEMS A.Ε. : «Δημιουργία Εφαρμογή και Προμήθεια Εξοπλισμού για την διασύνδεση Κέντρου Παρακολούθησης Αλιείας (Κ.Π.Α.) με αντίστοιχα Κέντρα άλλων Κρατών -Μελών και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή», Ιούλιος 2014.

SmartNet logo

 INDES-MUSA-logo small

5DMuPLIS-logo-short small