Τετάρτη, Νοέμβριος 22, 2017
Text Size
5DMuPLIS-logo5DMuPLIS, 5 Dimensional Multi-Purpose Land Information System: Ένα πρωτοποριακό ερευνητικό πρόγραμμα μόλις ξεκίνησε με συντονιστή από Ελληνικής πλευράς την εταιρία μας, στα πλαίσια της χρηματοδότησης της Δράσης «Διμερής Ε&Τ Συνεργασία Ελλάδας- Ισραήλ 2013-2015» της Γ.Γ.Ε.Τ.

Οι εμπλεκόμενοι φορείς είναι :
  • GEOSYSTEMS HELLAS ΑΕ, συντονιστής από Ελλάδα
  • LoP/NTUA, Eργαστήριο Φωτογραμμετρίας, Σχολή Αγρονόμων & Τοπογράφων Μηχανικών (ΣΑΤΜ), ΕΜΠ
  • CERTH-ITI-VCL, Εργαστήριο Οπτικής Υπολογιστικής, Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών, Εθνικό Κέντρο Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης
  • SIVAN DESIGN LTD, συντονιστής από Ισραήλ
  • Faculty of Civil and Environmental Engineering Technion - Israel Institute of Technology
  • Survey of Israel

Δείτε περισσότερα στην ιστοσελίδα www.5DMuPLIS.gr

SmartNet logo

 INDES-MUSA-logo small

5DMuPLIS-logo-short small