Τετάρτη, Νοέμβριος 22, 2017
Text Size
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ-ΤΜ.ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ & ΧΩΡΟΜΕΤΡΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ (ΚΛΑΔΟΣ ΓΕΩΔΑΙΣΙΑΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΩΝ ΧΩΡΟΜΕΤΡΗΣΕΩΝ / ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΕΩΝ): Με επιτυχία ολοκληρώθηκε το τελευταίο στη σειρά για το 2014, τρίημερο εκπαιδευτικό σεμινάριο χρηστών τεχνολογίας HEXAGON GEOSPATIAL (16-17/06/2014). Το σεμινάριο διοργανώθηκε στην αίθουσα εκπαίδευσης της Κεντρικής Υπηρεσίας με παρουσία πιστοποιημένων εκπαιδευτών εκ μέρους της εταιρίας μας.

Το σεμινάριο αφορούσε επτά εξειδικευμένους εργαζόμένους της Υπηρεσίας, οι οποίοι και πιστοποιήθηκαν. Ο φορέας κατέχει και λειτουργεί σε πολλαπλές άδειες τα λογισμικά πακέτα έκδοσης 2014:

IMAGINE PROFESSIONAL, EXPANSION PACK, IMAGINE PHOTOGRAMMETRY, IMAGINE Auto DTM, Terrain Editor & IMAGINE OBJECTIVE.
(http://www.moi.gov.cy/moi/DLS/dls.nsf/dmlindex_gr/dmlindex_gr?OpenDocument).

CY XORO

SmartNet logo

 INDES-MUSA-logo small

5DMuPLIS-logo-short small