Τετάρτη, Νοέμβριος 22, 2017
Text Size

geo cyYΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΥΠΡΟΥ, Τμήμα Γεωλογικής Επισκόπησης (Engineering Geology Section - Geological Survey Department), http://www.moa.gov.cy/moa/gsd/gsd.nsf/dmlindex_gr/dmlindex_gr?: Με επιτυχία ολοκληρώθηκε από την εταιρία μας η επεξεργασία και μελέτη της περιοχής της Περιφέρειας Πάφου με χρήση χρονοσειρών SAR δεδομένων (Land subsidence in southwest Cyprus revealed from C-band Radar Interferometry).

SmartNet logo

 INDES-MUSA-logo small

5DMuPLIS-logo-short small