Παρασκευή, Νοέμβριος 17, 2017
Text Size

Νέα Έργα

cyprus cadastre

Σας ενημερώνουμε για την επιτυχή ολοκλήρωση των εκπαιδεύσεων οι οποίες πραγματοποιήθηκαν στις 22/02/2016 – 26/02/2016 στις εγκαταστάσεις του Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας του Υπουργείου Εσωτερικών της Κύπρου.

Οι εκπαιδεύσεις υλοποιήθηκαν στα πλαίσια της Σύμβασης "Παροχή υπηρεσιών Συντήρησης Φωτογραμμετρικών Λογισμικών σε περιβάλλον ERDASIMAGINE" μεταξύ της εταιρείας μας GeosystemsHellasA.E. και του Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας της Κυπριακής Δημοκρατίας με θέμα “ERDASIMAGINE 2015 & ADDONMODULES”

Περισσότερα...

cbsΜε επιτυχία ολοκληρώθηκε η συνεργασία της εταιρίας μας με την εταιρία COSMOS BUSINESS SYSTEMS A.Ε. για την υλοποίηση των χαρτογραφικών υποβάθρων (ηλεκτρονικοί χάρτες) στα πλαίσια του έργου στα πλαίσια της υλοποίησης ενός ευρύτερου έργου της COSMOS BUSINESS SYSTEMS A.Ε. : «Δημιουργία Εφαρμογή και Προμήθεια Εξοπλισμού για την διασύνδεση Κέντρου Παρακολούθησης Αλιείας (Κ.Π.Α.) με αντίστοιχα Κέντρα άλλων Κρατών -Μελών και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή», Ιούλιος 2014.

5DMuPLIS-logo5DMuPLIS, 5 Dimensional Multi-Purpose Land Information System: Ένα πρωτοποριακό ερευνητικό πρόγραμμα μόλις ξεκίνησε με συντονιστή από Ελληνικής πλευράς την εταιρία μας, στα πλαίσια της χρηματοδότησης της Δράσης «Διμερής Ε&Τ Συνεργασία Ελλάδας- Ισραήλ 2013-2015» της Γ.Γ.Ε.Τ.

Οι εμπλεκόμενοι φορείς είναι :
  • GEOSYSTEMS HELLAS ΑΕ, συντονιστής από Ελλάδα
  • LoP/NTUA, Eργαστήριο Φωτογραμμετρίας, Σχολή Αγρονόμων & Τοπογράφων Μηχανικών (ΣΑΤΜ), ΕΜΠ
  • CERTH-ITI-VCL, Εργαστήριο Οπτικής Υπολογιστικής, Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών, Εθνικό Κέντρο Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης
  • SIVAN DESIGN LTD, συντονιστής από Ισραήλ
  • Faculty of Civil and Environmental Engineering Technion - Israel Institute of Technology
  • Survey of Israel

Δείτε περισσότερα στην ιστοσελίδα www.5DMuPLIS.gr

opekepeΟργανισμός Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων - ΟΠΕΚΕΠΕ: Με επιτυχία ολοκληρώθηκε τρίημερο εκπαιδευτικό σεμινάριο χρηστών τεχνολογίας HEXAGON GEOSPATIAL (25/6/2014-27/6/2014). Το σεμινάριο διοργανώθηκε στην αίθουσα εκπαίδευσης (ημιώροφος) της Κεντρικής Υπηρεσίας του ΟΠΕΚΕΠΕ σε συνεργασία με την Δ/νση Διοικητικής & Οικονομικής Υποστήριξης, Τμήμα Εκπαίδευσης & Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού με παρουσία πιστοποιημένων εκπαιδευτών εκ μέρους της εταιρίας μας.

Το σεμινάριο αφορούσε τριάντα εξειδικευμένους εργαζόμένους με Πανελλαδική συμμετοχή, οι οποίοι και πιστοποιήθηκαν.

Ο φορέας κατέχει και λειτουργεί σε πολλαπλές άδειες τα λογισμικά πακέτα έκδοσης 2014:

IMAGINE PROFESSIONAL, EXPANSION PACK, IMAGINE PHOTOGRAMMETRY & IMAGINE OBJECTIVE.

(http://www.opekepe.gr/history.asp).

20140626 105535

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ-ΤΜ.ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ & ΧΩΡΟΜΕΤΡΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ (ΚΛΑΔΟΣ ΓΕΩΔΑΙΣΙΑΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΩΝ ΧΩΡΟΜΕΤΡΗΣΕΩΝ / ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΕΩΝ): Με επιτυχία ολοκληρώθηκε το τελευταίο στη σειρά για το 2014, τρίημερο εκπαιδευτικό σεμινάριο χρηστών τεχνολογίας HEXAGON GEOSPATIAL (16-17/06/2014). Το σεμινάριο διοργανώθηκε στην αίθουσα εκπαίδευσης της Κεντρικής Υπηρεσίας με παρουσία πιστοποιημένων εκπαιδευτών εκ μέρους της εταιρίας μας.

Το σεμινάριο αφορούσε επτά εξειδικευμένους εργαζόμένους της Υπηρεσίας, οι οποίοι και πιστοποιήθηκαν. Ο φορέας κατέχει και λειτουργεί σε πολλαπλές άδειες τα λογισμικά πακέτα έκδοσης 2014:

IMAGINE PROFESSIONAL, EXPANSION PACK, IMAGINE PHOTOGRAMMETRY, IMAGINE Auto DTM, Terrain Editor & IMAGINE OBJECTIVE.
(http://www.moi.gov.cy/moi/DLS/dls.nsf/dmlindex_gr/dmlindex_gr?OpenDocument).

CY XORO

Σελίδα 1 από 3

SmartNet logo

 INDES-MUSA-logo small

5DMuPLIS-logo-short small