Τρίτη, Ιανουάριος 16, 2018
Text Size
webmap site 

Το GeoMedia WebMap επιτυγχάνει την δημοσίευση διαδικτυακών εφαρμογών, με ένα μόνο κλικ. Το GeoMedia WebMap επιτρέπει την άμεση ανάπτυξη διαδραστικών διαδικτυακών χαρτών χρησιμοποιώντας τα εργαλεία που παρέχονται στο GeoMedia, εξαλείφοντας την ανάγκη χρήσης προγραμματιστικού περιβάλλοντος. Μπορείτε να ρυθμίσετε εύκολα την διάταξη του interface στο διαδίκτυο, καθώς και προκαθορισμένα ερωτήματα και λειτουργίες, παρέχοντας πρόσβαση σε πραγματικό χρόνο στα γεωχωρικά σας δεδομένα. Οι χρήστες πλέον μπορούν να έχουν απομακρυσμένη πρόσβαση ταυτόχρονα σε πολλαπλές πηγές και μορφές δεδομένων, αξιοποιώντας την πληροφορία μέσω ενός εύχρηστου Interface.

Διαδικτυακή πρόσβαση σε desktop λειτουργικότητες - Αναπτύξτε διαδραστικές ιστοσελίδες με ισχυρές δυνατότητες τις οποίες συναντά κανείς μόνο σε προγράμματα desktop.

Εκτελέστε σύνθετες χωρικές αναλύσεις στο διαδίκτυο - Κατασκευάστε και τροποποιήστε ισχυρές ροές εργασίας ανάλυσης χρησιμοποιώντας προηγμένες λειτουργίες, όπως δυναμική κατάτμηση και γραμμική αναφορά.

Μοιραστείτε Esri δεδομένα σε όλη την επιχείρηση σας - Συνδεθείτε και εκμεταλλευτείτε δεδομένα Esri File Geodatabase (FGDB).

Περισσότερες πληροφορίες εδώ

SmartNet logo

5DMuPLIS-logo-short small