Τρίτη, Ιανουάριος 16, 2018
Text Size
GeoMedia Smart Client site 
Παραδοσιακά, η χρήση GIS προγραμμάτων περιορίζεται σε ένα μικρό αριθμό ανθρώπων στα πλάισια ενός οργανισμού. Συνεπώς, μεταξύ εκείνων που εργάζονται σε ένα απαιτητικό αλλά άκαμπτο desktop GIS περιβάλλον και εκείνων που χρησιμοποιούν εύχρηστες αλλά περιορισμένες λειτουργικά web-based εφαρμογές, παρατηρείται ένα σημαντικό κενό, το οποίο όμως αναδεικνύει μια καινούρια δυναμική βάση χρηστών. Αναγνωρίζοντας τους περιορισμούς αυτούς, αναπτύχθηκε το GeoMedia Smart Client. Το GeoMedia Smart Client παρέχει μια σειρά από δυνατότητες:
  1. Διαχείριση χρηστών, δεδομένων και του ελέγχου πρόσβασης σε αυτά.
  2. Τεχνολογία Smart Client - Αυτή η τεχνολογία παρέχει τις απαραίτητες γεωχωρικές λειτουργίες και την κατάλληλη διεπαφή χρήστη (User Interface-UI). Η παράδοση της εφαρμογής γίνεται μέσω σύνδεσης http. Η διεπαφή χρήστη είναι ευκολότερη στη χρήση από μια ισοδύναμη GIS desktop εφαρμογή, αλλά ταυτόχρονα ο συνδυασμός της διεπαφής χρήστη με τις ροές εργασιών, τους χρήστες και τα εργαλεία διαχείρισης δεδομένων μετατρέπει το GeoMedia Smart Client σε μια πλήρη GIS εφαρμογή.
  3. Έλεγχος ροής εργασίας και διαδικασιών. Το GeoMedia Smart Client επεκτείνει τις δυνατότητες των οργανισμών, επιτρέποντας στους χρήστες να ενσωματώσουν σύνθετες γεωγραφικές λειτουργίες σε προσαρμοσμένες και εύκολες ροές εργασιών (workflows). Οι τελικοί χρήστες είναι σε θέση να χρησιμοποιούν προηγμένες γεωχωρικές λειτουργίες μέσω - απλών στη χρήση - γεωγραφικών εργαλείων με αποτέλεσμα την απλοποίηση των διαδικασιών παραγωγής και την αύξηση της παραγωγικότητας. Με το GeoMedia Smart Client επιτυγχάνεται βελτιστοποίηση των ροών εργασίας με πραγματικά οφέλη για τον οργανισμό.

Βελτιωμένες ροές εργασίας - Προσδιορίστε επακριβώς τις απαραίτητες εργασίες των χρηστών ώστε να εστιάσουν καλύτερα την εργασία τους, μέσω ιδιαίτερα παραγωγικών ροών εργασίας.

Απλούστερες ροές, εξελιγμένα εργαλεία - Καθοδηγήστε τους τελικούς χρήστες μέσω της εκτέλεσης απλουστευμένων ροών εργασίας, χωρίς να διακυβεύεται η ακρίβεια ή η παραγωγικότητα του οργανισμού σας.

Εφαρμόστε μία φορά, χρησιμοποιήστε συνέχεια - Υποστήριξη απεριόριστου αριθμού χρηστών, δημιουργώντας έτσι το τέλειο GIS για την επιχείρησή σας.

Περισσότερες πληροφορίες εδώ

SmartNet logo

5DMuPLIS-logo-short small