Παρασκευή, Νοέμβριος 17, 2017
Text Size
erdas apollo site 

Το ERDAS Apollo αποτελεί ένα γεωγραφικό σύστημα πληροφοριών για αρχειοθέτηση, επεξεργασία, αναζήτηση και διάχυση γεωχωρικών και μη δεδομένων, εκμεταλλευόμενο πλήρως τα μεταδεδομένα τους. Το συγκεκριμένο γεωγραφικό σύστημα πληροφοριών χρησιμοποιεί υπηρεσιοστραφής αρχιτεκτονική (Service Oriented Architecture - SOA), η οποία παρέχει δυνατότητα δημοσίευσης, εύρεσης και διανομής για κάθε τύπο δεδομένων μέσω του διαδικτύου, όντας παράλληλα επεκτάσιμη έτσι ώστε να ανταποκριθεί στις ανάγκες κάθε οργανισμού. Ενσωματώνοντας τον ERDAS Image Web Server, ένα εντυπωσιακά γρήγορο και σταθερό server, το ERDAS Apollo εξασφαλίζει πρωτοφανή απόδοση ακόμη και όταν υπάρχει απαίτηση για μεγάλο όγκο δεδομένων, εξασφαλίζοντας πρωτοφανή ταχύτητα στην διάθεση δεδομένων από τους εξυπηρετητές προς τους τελικούς χρήστες.

Ταχύτερος διακομιστής χαρτών - Μοιράστε τεράστιες ποσότητες εικόνων σε χιλιάδες χρήστες από ένα και μόνο διακομιστή.

Απευθείας σύνδεση με Desktop λογισμικά - Ανακαλύψτε και καταλογοποιείστε εύκολα τα δεδομένα σας μέσα από αγαπημένες desktop εφαρμογές, όπως το ERDAS IMAGINE, το GeoMedia και το ArcGIS.

Κατάλογος για όλα τα δεδομένα σας - Εξοικονομήστε χρόνο με την συγκέντρωση όλων των διαφορετικών δεδομένων σας, συμπεριλαμβανομένων εγγράφων, βίντεο κτλ. σε ένα ενιαίο, αναζητήσιμο κατάλογο.

Δημιουργία προστιθέμενης αξίας - Δημιουργήστε νέα δεδομένα μόνοι σας, χωρίς βοήθεια από κάποιον ειδικό.

Επεξεργαστείτε εκατομμύρια των αρχείων μεταδεδομένων με μία εντολή - Batch επεξεργασία μεταδεδομένων.

Περισσότερες πληροφορίες εδώ

SmartNet logo

5DMuPLIS-logo-short small