Τρίτη, Ιανουάριος 16, 2018
Text Size

Smart Sketch®

smartsketch compare

Εργαλείο για την σύνταξη σχεδίων για τις εφαρμογές SmartPlant 3D SmartMarine 3D. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί και σαν ξεχωριστό λογισμικό. Καινοτόμο προϊόν για το τεχνικό γραφείο. Συνδυάζει την τεχνολογία σχεδίασης με την τεχνολογία λογισμικών Διαγράμματος Ροής Επιχειρηματικών Δεδομένων (business diagramming).

Εφαρμογές:

  • Δημιουργία σκαριφημάτων εξοπλισμού
  • Σύνταξη προσχεδίων
  • Δημιουργία δυσδιάστατων σχεδίων

Διαβάστε περισσότερα εδώ και δείτε το Product Sheet εδώ.

SmartNet logo

5DMuPLIS-logo-short small