Παρασκευή, Νοέμβριος 17, 2017
Text Size

smartplant

Το SmartPlant P&ID είναι ένα λογισμικό διαχείρισης και ελέγχου των σωληνώσεων και οργάνων μέσω βάσεων δεδομένων και διαγραμμάτων. Το SmartPlant P&ID παρέχει μοναδικές δυνατότητες για την διαμόρφωση των διατάξεων όλου του εξοπλισμού, των σωληνώσεων και των οργάνων μιας βιομηχανικής εγκατάστασης. Δημιουργεί συνδέσεις μεταξύ αυτών των στοιχείων ώστε να γίνεται δυνατός ο καλύτερος σχεδιασμός και παρακολούθησή τους σε όλη τη διάρκεια ζωής της εγκατάστασης. Το λογισμικό επιτρέπει τη δημιουργία βάσεων δεδομένων και διαχείρισης τους και εστιάζει στα δεδομένα παρά στα σχέδια. Με το P&ID οι πληροφορίες αποθηκεύονται στο μοντέλο δεδομένων συμπεριλαμβανομένων των συνδέσεων όλης της εγκατάστασης.

Διαβάστε περισσότερα εδώ και δείτε το Product Sheet εδώ.

Κατηγορία: Smart Plant® P & ID

SmartNet logo

5DMuPLIS-logo-short small