Τρίτη, Ιανουάριος 16, 2018
Text Size

Smart® Plant Foundation

smart-plant 

Το πρόγραμμα SmartPlant Foundation από την Intergraph® είναι η απόλυτη λύση για την διαχείριση πληροφοριών σε μια βιομηχανική εγκατάσταση. Λογισμικό ευρέως διαδεδομένο και τυπικά χρησιμοποιούμενο στην βιομηχανία παραγωγής, ενέργειας και στις πλωτές βιομηχανικές εγκαταστάσεις για την διαχείριση πληροφοριών σε σχέση με την κατασκευή και λειτουργία τους.

Εξασφαλίζει ασφαλή πρόσβαση στις πληροφορίες της βιομηχανικής εγκατάστασης, συμπεριλαμβανομένου των σχεδίων της μελέτης της εγκατάστασης, των δεδομένων πωλήσεων, των παραγγελιών, αγορών και όλων των συμπληρωματικών κειμένων διαχείρισης ενός εργοστασίου.

Διαβάστε περισσότερα εδώ.

SmartNet logo

5DMuPLIS-logo-short small