Τρίτη, Ιανουάριος 16, 2018
Text Size

Smart™ 3D

smart

Το Smart3D είναι το κύριο δομικό στοιχείο των προγραμμάτων της Intergraph SmartPlant Enterprise.

Αποτελεί μια ολοκληρωμένη λύση τρισδιάστατης σχεδίασης και μαζί με τα υπόλοιπα προγράμματα της σειράς παρέχει   τις λειτουργίες που απαιτούνται για τον σχεδιασμό και διαχείριση μιας βιομηχανικής εγκατάστασης, εργοστασίου, εγκατάστασης παραγωγής ενέργειας, πλωτής πλατφόρμας και πλοίων. Επίσης έχει τις απαραίτητες λειτουργίες ώστε να παραμένει ένα έργο as-built σε όλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής του.

Ενσωματώνει τις πρώην σχεδιαστικές λύσεις:

  • Smart Marine 3d
  • Smart Plant 3d
  • Smart 3d Material Edition

Τα προγράμματα με τα οποία συνεργάζεται βελτιστοποιώντας τη ροή των εργασιών σε μια επιχείρηση είναι:

Smart Plant Instrumentation
Δημιουργία και διαχείριση των δεδομένων του εξοπλισμού των οργάνων μετρήσεων.

Smart Plant P&ID
Δημιουργία και διαχείριση της συνδεσμολογίας του εξοπλισμού, των σωληνώσεων και των οργάνων μετρήσεων μιας βιομηχανικής εγκατάστασης.

Smart Plant Foundation
Διαχείριση όλων των πληροφοριών λειτουργίας μιας βιομηχανικής εγκατάστασης  όπως δεδομένα σχεδιασμού, αγορών και πωλήσεων και κάθε συμπληρωματικού εγγράφου.

SmartPlant Materials
Ολοκληρωμένη λύση διαχείρισης υλικών προμηθειών και υπεργολαβιών σε μια βιομηχανική εγκατάσταση.

PDS
Λογισμικό Βιομηχανικής Μελέτης-Σχεδίασης.

Διαβάστε περισσότερα εδώ και δείτε το Product Sheet εδώ.

SmartNet logo

5DMuPLIS-logo-short small