Τρίτη, Ιανουάριος 16, 2018
Text Size

H2O_1

Το πακέτο Smart H2O Solution είναι μία ολοκληρωμένη λύση διαχείρισης των υδάτινων υποδομών. Τα ενσωματωμένα εργαλεία του έχουν σχεδιαστεί με σκοπό τη βελτίωση της κατασκευής, λειτουργικότητας και ασφάλειας των υδάτινων συστημάτων διαχείρισης, όπως είναι τα φράγματα, οι ταμιευτήρες και τα αναχώματα διασφαλίζοντας ταυτόχρονα την ασφάλεια των γειτονικών κοινοτήτων σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης.

Αποτελείται από ένα σύνολο σταθμών και αισθητήρων από την Leica Geosystems καθώς και από ένα σύνολο εργαλείων της Intergraph® για λειτουργίες παρακολούθησης και διαχείρισης. Μέσω αυτών επιτυγχάνεται η μείωση του κινδύνου για εμφάνιση προβλημάτων στις υποδομές μέσω της παρακολούθησης τους σε πραγματικό χρόνο μέσω συστημάτων που προσφέρουν έγκαιρη προειδοποίηση για σχεδιασμό δράσεων έκτακτης ανάγκης.

H2O_2

Τα χαρακτηριστικά του συγκεκριμένου πακέτου είναι τα εξής:

 • Παρακολούθηση σε πραγματικό χρόνο (real-time monitoring)
 • Διαχείριση κινδύνου και αντιμετώπιση (emergency management & response)
 • Γεωχωρική μηχανική και ανάλυση (geospatial engineering and analysis)
 • Συναγερμοί και συμβάντα (alarms and incidents)
 • Μετρήσεις αισθητήρων και ιστορικό (sensor measurement and history)
 • Καταγραφή πληροφορίας για πλημμυρικό γεγονός (flood event arial information capture)

To Smart H2O Solution περιλαμβάνει τα εξής εργαλεία:

 • Dashboard: Το H2O Dashboard είναι η εφαρμογή που δίνει στους πελάτες πλήρως ενσωματωμένη λειτουργία παρακολούθησης, ελέγχου και λειτουργίας.
 • Disaster Planning: Παρέχει στους χρήστες μια σειρά από εργαλεία για τη διαχείριση μεγάλων καταστροφών ή κρίσεων.
 • Geospatial Engineering & Analysis: Πακέτο GIS που επιτρέπει την ενσωμάτωση και αξιοποίηση των γεωχωρικών πόρων για την παρουσίαση αξιοποιήσιμων πληροφοριών.
 • Information Management: Πρόκειται για ένα “e-Engineering integration hub”, που εξασφαλίζει την έγκυρη και συνεχή μεταβίβαση αρχείων μεταξύ των προϊόντων του H2O.
 • Interoperability Platform: Η συγκεκριμένη πλατφόρμα συνδέει όλα τα H2O προϊόντα επιτρέποντας να εργάζονται απρόσκοπτα ως ένα πλήρες σύστημα.
 • Mobile: Προμηθεύεται σε επιθεωρητές φραγμάτων που είναι υπεύθυνοι για τη διενέργεια ελέγχων για την ασφάλεια και ομαλή λειτουργία τους.
 • Security Framework: Συνδυάζει γεωχωρική τεχνολογία με πληθώρα συσκευών για να παρέχει ένα εύκολο στη χρήση περιβάλλον που ενσωματώνει νέα και κληροδοτημένα συστήματα σε μια ενιαία και συνεκτική εφαρμογή.

Περισσότερες πληροφορίες εδώ

2014 – Νέα χαρακτηριστικά:

 • Smart H2O Express: Παρέχει μία ελαφριά εγκατάσταση των βασικών (core) συστατικών του Smart H2O, συμπεριλαμβανομένων των Smart H2O Dashboard, Smart H2O Interoperability Platform και Smart H2O Mobile. Παραδίδεται με προεπιλεγμένες ρυθμίσεις και ενσωμάτωση με συστήματα Leica (GeoMos), ελαχιστοποιώντας τις απαιτήσεις για τη δημιουργία του συστήματος.
 • Smart H2O Configuration Assistant: Παρέχει ένα εργαλείο ρύθμισης που απλοποιεί τις διαδικασίες διαμόρφωσης, ανάπτυξης και διαχείρισης του Smart H2O Dashboard server.
 • Smart H2O – Sensor Module: Επιτρέπει τον ορισμό προσωπικών δομών δεδομένων για αισθητήρες (επιλέγοντας σημεία και δεδομένα μέτρησης), των επιπέδων συναγερμού για κάθε αισθητήρα καθώς και τη χειροκίνητη εισαγωγή των τιμών του αισθητήρα και την αποθήκευσή τους στη βάση δεδομένων από το  Smart H2O Dashboard και Smart H2O Mobile.
 • Smart H2O – Alarm Module: Επιτρέπει την ρύθμιση για το πότε να δημιουργούνται οι συναγερμοί για κάθε αισθητήρα καθώς και την ενσωμάτωση τρίτων εφαρμογών ασφαλείας.
 • Περισσότερες πληροφορίες εδώ

SmartNet logo

5DMuPLIS-logo-short small