Παρασκευή, Νοέμβριος 17, 2017
Text Size

imagine online

 

 

 

 

 

 

 

 

Το IMAGINE Online αποτελεί μία νέα ολοκληρωμένη cloud-based λύση για εφαρμογές τηλεπισκόπησης. Με το IMAGINE Online μπορείτε να πραγματοποιήσετε εξειδικευμένες τηλεπισκοπικές αναλύσεις και να εξάγετε αξιοποιήσιμη πληροφορία από δορυφορικές εικόνες. Επιπλέον έχετε τη δυνατότητα να συλλέξετε πληροφορίες από ένα ευρύ φάσμα τηλεπισκοπικών δεδομένων όπως δεδομένα παγχρωματικά, πολυφασματικά και οπτικά καθώς και δεδομένα radar αλλά και point clouds.

Πλεονεκτήματα:

  • Ενοποιημένη Ροή Εργασιών μέσω δικτυακής πύλης με πολλές ενσωματωμένες γεωχωρικές τεχνολογίες, ισχυρά εργαλεία και λειτουργίες.
  • Μείωση ΙΤ κόστους καθώς η ενοικίαση άδειας για το IMAGINE Online περιλαμβάνει την συντήρηση και την άμεση προμήθεια της πλέον πρόσφατης έκδοσης του λογισμικού.
  • Έξυπνη επεξεργασία και παραγωγή ισχυρών μοντέλων ανάλυσης δεδομένων μέσω της χρήσης ERDAS IMAGINE Spatial Modeler.
  • Βέλτιστη χρήση με δυνατότητα εφαρμογής των αδειών σε πολλαπλές τοποθεσίες.

Βασικά Χαρακτηριστικά:

  • Ολοκληρωμένο περιβάλλον αναλύσεων για εφαρμογές Τηλεπισκόπησης και Φωτογραμμετρίας.
  • Εύκολη επέκταση τηλεπισκοπικών ροών εργασίας μέσω της δημιουργίας λειτουργιών προσαρμοσμένες στις εκάστοτε ανάγκες.
  • Επεξεργασία point clouds μέσω απομακρυσμένου διακομιστή κερδίζοντας χρόνο και αποθηκευτικό χώρο.
  • Παροχή εργαλείων εύκολων στη χρήση για υπολογισμούς όγκων αξιοποιώντας τις πληροφορίες των point clouds.
  • Προεπισκόπηση πολλαπλών raster αρχείων με δυναμική εναλλαγή των εξαγόμενων αποτελεσμάτων.
  • Δυνατότητα ανίχνευσης αλλαγών σε αγροτεμάχια.

Περισσότερες πληροφορίες εδώ

 

 

SmartNet logo

5DMuPLIS-logo-short small