Τετάρτη, Νοέμβριος 22, 2017
Text Size
erdas imagine site 
Με το ERDAS IMAGINE ® πραγματοποιείτε εξειδικευμένες τηλεπισκοπικές αναλύσεις και χωρικές μοντελοποιήσεις για να δημιουργήσετε νέες πληροφορίες. Επιπλέον, μπορείτε να οπτικοποιείσετε τα αποτελέσματά σας σε 2D, 3D, παραγωγή ταινιών καθώς επίσης και να τα απεικονίσετε με την κατασκευή χαρτών. Ο πυρήνας του ERDAS IMAGINE έχει σχεδιαστεί για να κλιμακώνεται παράλληλα με τις ανάγκες παραγωγής των γεωχωρικών δεδομένων σας. Προαιρετικές λειτουργίες (add-ons) παρέχοντας εξειδικευμένες εφαρμογές είναι επίσης διαθέσιμες για την ενίσχυση της παραγωγικότητας και δυνατότητάς σας. Διατίθεται σε τρία επίπεδα: 
 • IMAGINE Essentials®: ένα σύγχρονο πρόγραμμα επεξεργασίας εικόνας, χαρτογραφικών εφαρμογών και ομαδοποίησης εργασιών (batch processin).
 • IMAGINE Advantage®: περιλαμβάνει εργασίες και τεχνικές φασματικής επεξεργασίας εικονοστοιχείων, (advanced spectral processing, image), εγγραφής εικόνας (image registration), μωσαϊκού, ανάλυσης εικόνας. Επίσης έχει και ικανότητα επεξεργασίας ανάλυσης/εντοπισμού αλλαγών (change detection capabilities). Το λογισμικό IMAGINE Advantage παρέχει παράλληλη επεξεργασία σε ομάδες με στόχο ταχύτερα και αξιόπιστα αποτελέσματα.
 • IMAGINE Professional®: περιλαμβάνει εργαλεία παραγωγής και επεξεργασίας φασματικών, υπερφασματικών και εικόνων radar, καθώς επίσης και εργαλεία χωρικής μοντελοποίησης. Στο Imagine Professional περιλαμβάνεται και το λογισμικό ERDAS ER Mapper.

IMAGINE Expansion Pack:

Αυτό το νέο on-add συνδυάζει επτά (7) ισχυρά add-on προϊόντα της έκδοσης 2015 σε ένα ενιαίο add-on με ελκυστικές τιμές για ευκολότερη απόκτηση. Η προϋπόθεση είναι να υπάρχει το IMAGINE Advantage. Προχωρώντας προς τα εμπρός, μεμονωμένα add-on του IMAGINE Expansion Pack δεν θα είναι διαθέσιμα για αγορά. Οι υφιστάμενοι πελάτες θα εξαιρεθούν σε αυτή τη νέα ρύθμιση. Το IMAGINE Expansion Pack περιλαμβάνει τα ακόλουθα:

 • IMAGINE AutoSync™ – Αυτόματη αναγωγή εικόνας από εικόνα
 • IMAGINE DeltaCue – Αποκλειστικό εργαλείο για την ανίχνευση αλλαγών σε εικόνες
 • IMAGINE OrthoRadar™ – Ορθοαναγωγή εικόνων radar
 • IMAGINE NITF – Βελτιωμένο εργαλείο υποστήριξης αρχείων NITF
 • IMAGINE StereoSAR DEM™ – Παραγωγή μοντέλων εδάφους από στερεοζεύγη εικόνων radar
 • IMAGINE VirtualGIS® – Διαδραστική 3D απεικόνιση, ανάλυση και περιήγηση
 • Stereo Analyst for IMAGINE – Συλλογή τρισδιάστατων χαρακτηριστικών από στερεοζεύγη

 

Βασικά χαρακτηριστικά έκδοσης 2015:

Στην έκδοση ERDAS IMAGINE 2015, ανανεώθηκαν όλα τα εργαλεία για να ενταχθούν περισσότερες λειτουργίες, διατηρώντας παράλληλα την ανταγωνιστική τιμή. Για μερικούς, η τρέχουσα έκδοση ήταν πολύ περίπλοκη, γεγονός που καθιστά δύσκολο να καθοριστεί ποια χαρακτηριστικά και add-ons ήταν απαραίτητα για μια δεδομένη εργασία. Το ERDAS IMAGINE 2015 εκσυγχρονίζει την προσφορά μας, παρέχοντας μεγαλύτερο όφελος για την επένδυσή σας.

Analytics - Δημιουργεί προσαρμοσμένες λύσεις

 • Νέα μοντέλα αισθητήρα και datums (ποικίλα νέα προβολικά συστήματα, βελτιωμένη εισαγωγή εικόνων από Landsat 7 and 8)
 • Απεικόνιση δεδομένων (ταχύτερη απεικόνιση των αρχείων μέσω του νέου σχήματος υπολογισμού πυραμίδων, απεικόνιση ως επιφάνεια τριγώνων-ΤΙΝ)
 • Βελτιωμένο Spatial Modeler (τοπική διόρθωση της φωτεινότητας και της αντίθεσης, λειτουργία/χειρισμός κατάτμησης εικόνας, νεφών, σημείων και δεδομένων LiDAR)
 • IMAGINE Developer’s Toolkit (προγραμματισμός διαφόρων εργασιών)
 • Geophysical and Oil/Gas – Μετατρέψτε επιλεγμένους έξυπνους οδηγούς/διαδικασίες του ERDAS ER Mapper στο ERDAS IMAGINE Spatial Models
 • Νέες δυνατότητες στη ραδιομετρική επεξεργασία (Αυτόνομη Επεξεργασία Ατμοσφαιρικών Διορθώσεων Εικόνας – AAIC)
 • Radar (Ανίχνευση αλλαγών σε πραγματικό χρόνο, αυτόματο rescale του ιστογράμματος σε level-slice mode κ.α.)
 • Βελτίωση της ποιότητας των προϊόντων - των αυτόματων ελέγχων και των διαδικασιών κατά τη διάρκεια ανάπτυξης του λογισμικού

Cloud - Διαχείριση μεγάλου όγκου δεδομένων

 • Leverage your 64-bit environments - Χρήση όλων των πόρων σε ειδικές εφαρμογές οι οποίες εκμεταλλεύονται ένα 64-bit λειτουργικό σύστημα με αποτέλεσμα την αυξημένη πρόσβαση στη μνήμη και αύξηση της ταχύτητας επεξεργασίας.

Τα νέα χαρακτηριστικά της έκδοσης 2015 σε σχέση με το 2014 είναι διαθέσιμα εδώ

ERDAS IMAGINE 2015 v15.1 Patch - Βελτιώσεις:

 • Ενσωμάτωση των WorldView-3 Sensor Attribute Files (.SAFs) καθώς και προεπιλεγμένων συνδυασμών έγχρωμων σύνθετων, συμπεριλαμβανομένων του SWIR και των προϊόντων Supercube.
 • Ενσωμάτωση 26 νέων δεικτών, με πρωταρχικό στόχο τη χρήση τους με δεδομένα WorldView-3 imagery, αλλά με δυνατότητα ενσωμάτωσης και σε άλλους δέκτες που καλύπτουν τα κατάλληλα μήκη κύματος.
 • Επέκταση των IMAGINE GeoPalette και IMAGINE RINAV για τους δέκτες: Landsat 8, WorldView-3 και SPOT 7.
 • Βελτίωση του Interferometric SAR processing.
 • Μετατροπή αλγορίθμων μετασχηματισμού μορφότυπου, συμπεριλαμβανομένου του αλγορίθμου συμπίεσης για Point Clouds Hexagon Point Cloud (HPC) format, σε 64 bit.

Περισσότερες πληροφορίες εδώ

SmartNet logo

5DMuPLIS-logo-short small