Παρασκευή, Νοέμβριος 17, 2017
Text Size

ERDAS IMAGINE®

erdas imagine site 
Με το ERDAS IMAGINE ® πραγματοποιείτε εξειδικευμένες τηλεπισκοπικές αναλύσεις και χωρικές μοντελοποιήσεις για να δημιουργήσετε νέες πληροφορίες. Επιπλέον, μπορείτε να οπτικοποιείσετε τα αποτελέσματά σας σε 2D, 3D, παραγωγή ταινιών καθώς επίσης και να τα απεικονίσετε με την κατασκευή χαρτών. Ο πυρήνας του ERDAS IMAGINE έχει σχεδιαστεί για να κλιμακώνεται παράλληλα με τις ανάγκες παραγωγής των γεωχωρικών δεδομένων σας. Προαιρετικές λειτουργίες (add-ons) παρέχοντας εξειδικευμένες εφαρμογές είναι επίσης διαθέσιμες για την ενίσχυση της παραγωγικότητας και δυνατότητάς σας. Διατίθεται σε τρία επίπεδα: 
  • IMAGINE Essentials®: ένα σύγχρονο πρόγραμμα επεξεργασίας εικόνας, χαρτογραφικών εφαρμογών και ομαδοποίησης εργασιών (batch processin).
  • IMAGINE Advantage®: περιλαμβάνει εργασίες και τεχνικές φασματικής επεξεργασίας εικονοστοιχείων, (advanced spectral processing, image), εγγραφής εικόνας (image registration), μωσαϊκού, ανάλυσης εικόνας. Επίσης έχει και ικανότητα επεξεργασίας ανάλυσης/εντοπισμού αλλαγών (change detection capabilities). Το λογισμικό IMAGINE Advantage παρέχει παράλληλη επεξεργασία σε ομάδες με στόχο ταχύτερα και αξιόπιστα αποτελέσματα.
  • IMAGINE Professional®: περιλαμβάνει εργαλεία παραγωγής και επεξεργασίας φασματικών, υπερφασματικών και εικόνων radar, καθώς επίσης και εργαλεία χωρικής μοντελοποίησης. Στο Imagine Professional περιλαμβάνεται και το λογισμικό ERDAS ER Mapper.

IMAGINE Expansion Pack:

Αυτό το νέο on-add συνδυάζει επτά (7) ισχυρά add-on προϊόντα της έκδοσης 2015 σε ένα ενιαίο add-on με ελκυστικές τιμές για ευκολότερη απόκτηση. Η προϋπόθεση είναι να υπάρχει το IMAGINE Advantage. Προχωρώντας προς τα εμπρός, μεμονωμένα add-on του IMAGINE Expansion Pack δεν θα είναι διαθέσιμα για αγορά. Οι υφιστάμενοι πελάτες θα εξαιρεθούν σε αυτή τη νέα ρύθμιση. Το IMAGINE Expansion Pack περιλαμβάνει τα ακόλουθα:

  • IMAGINE AutoSync™ – Αυτόματη αναγωγή εικόνας από εικόνα
  • IMAGINE DeltaCue – Αποκλειστικό εργαλείο για την ανίχνευση αλλαγών σε εικόνες
  • IMAGINE OrthoRadar™ – Ορθοαναγωγή εικόνων radar
  • IMAGINE NITF – Βελτιωμένο εργαλείο υποστήριξης αρχείων NITF
  • IMAGINE StereoSAR DEM™ – Παραγωγή μοντέλων εδάφους από στερεοζεύγη εικόνων radar
  • IMAGINE VirtualGIS® – Διαδραστική 3D απεικόνιση, ανάλυση και περιήγηση
  • Stereo Analyst for IMAGINE – Συλλογή τρισδιάστατων χαρακτηριστικών από στερεοζεύγη

Περισσότερα...

SmartNet logo

5DMuPLIS-logo-short small