Παρασκευή, Νοέμβριος 17, 2017
Text Size

Remote Sensing

imagine online

 

 

 

 

 

 

 

 

Το IMAGINE Online αποτελεί μία νέα ολοκληρωμένη cloud-based λύση για εφαρμογές τηλεπισκόπησης. Με το IMAGINE Online μπορείτε να πραγματοποιήσετε εξειδικευμένες τηλεπισκοπικές αναλύσεις και να εξάγετε αξιοποιήσιμη πληροφορία από δορυφορικές εικόνες. Επιπλέον έχετε τη δυνατότητα να συλλέξετε πληροφορίες από ένα ευρύ φάσμα τηλεπισκοπικών δεδομένων όπως δεδομένα παγχρωματικά, πολυφασματικά και οπτικά καθώς και δεδομένα radar αλλά και point clouds.

Πλεονεκτήματα:

 • Ενοποιημένη Ροή Εργασιών μέσω δικτυακής πύλης με πολλές ενσωματωμένες γεωχωρικές τεχνολογίες, ισχυρά εργαλεία και λειτουργίες.
 • Μείωση ΙΤ κόστους καθώς η ενοικίαση άδειας για το IMAGINE Online περιλαμβάνει την συντήρηση και την άμεση προμήθεια της πλέον πρόσφατης έκδοσης του λογισμικού.
 • Έξυπνη επεξεργασία και παραγωγή ισχυρών μοντέλων ανάλυσης δεδομένων μέσω της χρήσης ERDAS IMAGINE Spatial Modeler.
 • Βέλτιστη χρήση με δυνατότητα εφαρμογής των αδειών σε πολλαπλές τοποθεσίες.

Βασικά Χαρακτηριστικά:

 • Ολοκληρωμένο περιβάλλον αναλύσεων για εφαρμογές Τηλεπισκόπησης και Φωτογραμμετρίας.
 • Εύκολη επέκταση τηλεπισκοπικών ροών εργασίας μέσω της δημιουργίας λειτουργιών προσαρμοσμένες στις εκάστοτε ανάγκες.
 • Επεξεργασία point clouds μέσω απομακρυσμένου διακομιστή κερδίζοντας χρόνο και αποθηκευτικό χώρο.
 • Παροχή εργαλείων εύκολων στη χρήση για υπολογισμούς όγκων αξιοποιώντας τις πληροφορίες των point clouds.
 • Προεπισκόπηση πολλαπλών raster αρχείων με δυναμική εναλλαγή των εξαγόμενων αποτελεσμάτων.
 • Δυνατότητα ανίχνευσης αλλαγών σε αγροτεμάχια.

Περισσότερες πληροφορίες εδώ

 

 

Production Toolset (Εργαλεία Παραγωγής)

IMAGINE Expansion Pack - Αυτό το νέο add-on συνδυάζει επτά (7) ισχυρά  add-ons προϊόντα της έκδοσης 2015 σε ένα ενιαίο με ελκυστικές τιμές για ευκολότερη απόκτηση. Η προϋπόθεση είναι να υπάρχει το IMAGINE Advantage. Το IMAGINE Expansion Pack περιλαμβάνει τα ακόλουθα:

   • IMAGINE AutoSync™ – Αυτόματη αναγωγή εικόνας από εικόνα
   • IMAGINE DeltaCue – Αποκλειστικό εργαλείο για την ανίχνευση αλλαγών σε εικόνες
   • IMAGINE OrthoRadar™ – Ορθοαναγωγή εικόνων radar
   • IMAGINE NITF – Βελτιωμένο εργαλείο υποστήριξης αρχείων NITF
   • IMAGINE StereoSAR DEM™ – Παραγωγή μοντέλων εδάφους από στερεοζεύγη εικόνων radar
   • IMAGINE VirtualGIS® – Διαδραστική 3D απεικόνιση, ανάλυση και περιήγηση
   • Stereo Analyst for IMAGINE – Συλλογή τρισδιάστατων χαρακτηριστικών από στερεοζεύγη


Advance Photogrammetry (Ανώτερη Φωτογραμμετρία)

IMAGINE Photogrammetry (formerly LPS) - Mε το προσφερόμενο σύστημα μπορείτε να υλοποιήσετε φωτογραμμετρικά και τηλεπισκοπικά project σε όλα τα στάδια της διαδικασίας με χρήση αεροφωτογραφιών και δορυφορικών δεδομένων. Η διαδικασία αυτή περιλαμβάνει τον αερο-τριγωνισμό, την παραγωγή και επεξεργασία ψηφιακού μοντέλου εδάφους, την παραγωγή ορθο-φωτογραφιών και φωτο-μωσαϊκών.
Το LPS  έχει ανασυνταχθεί σε τρία (3) νέα add-on modules:

1.    IMAGINE Photogrammetry: περιλαμβάνει τα
   • Imagine Advantage
   • LPS Core
   • LPS Stereo

2.    IMAGINE Auto DTM: περιλαμβάνει τα

   • LPS ATE
   • LPS eATE
   • Semi-Global Matching (SGM)

Προαπαιτούμενο για το συγκεκριμένο add-on είναι το IMAGINE Photogrammetry.

3.    IMAGINE Terrain Editor: αποτελεί ένα αυτόνομο εργαλείο επεξεργασίας μοντέλων εδάφους. Περιλαμβάνει:

   • LPS Terrain Editor
   • LPS Stereo
 

Compatibility with US Defense Standards and Protocols

IMAGINE Defense Productivity Module  - Χρησιμοποιήστε τύπους δεδομένων, μοντέλα αισθητήρων και ροές εργασιών οι οποίες χρησιμοποιούνται ευρέως από τις υπηρεσίες Άμυνας των ΗΠΑ και της πληροφοριακής κοινότητας

 

Format Compatibilty (Συμβατότητα format)

IMAGINE MrSID Encoders - Συμπίεση εικόνας σε μορφή αρχείου  MrSID γενιάς 2 ή 3
IMAGINE Map2PDF - Δημιουργία χαρτών GeoPDF συμβατούς με το Adobe Reader
IMAGINE NITF 2.1 - Εισαγωγή και εξαγωγή αρχείων σε μορφή αρχείου NITF 2.0 και 2.1, μια τυποποιημένη μορφή αρχείου εικόνων που χρησιμοποιείται από την US intelligence community, το International Standards Organization (ISO), το American National Standards Institute (ANSI) και το North Atlantic Treaty Organization (NATO)

 

Atmospheric Correction (Ατμοσφαιρικές Διορθώσεις)

ATCOR  - Κατάργηση ή μείωση των επιπτώσεων της ατμοσφαιρικής παραμόρφωσης, ομίχλης και σκίασης στις εικόνες
IMAGINE AAIC - Εξασφαλίστε καλύτερα αποτελέσματα στη ταξινόμηση και την καλύτερη ταυτοποίηση των υλικών με αυτόματη μετατροπή του αρχικών DN τιμών στην επιφάνεια ανάκλασης

 

Feature Collection (Συλλογή Χαρακτηριστικών)

IMAGINE Objective  - Αυτόματη εύρεση και συλλογή στοιχείων από εικόνες, ώστε να μπορούν να δημιουργηθούν/ενημερωθούν διανυσματικά δεδομένα
Stereo Analyst for ERDAS IMAGINE - Συλλογή τρισδιάστατων (3D) διανυσματικών χαρακτηριστικών από στερεοζεύγη εικόνων(συμπεριλαμβάνεται και στο πακέτο IMAGINE Expansion Pack)

 

Radar Processing (Επεξεργασία δεδομένων Radar)

IMAGINE SAR Interferometry  - Προηγμένη επεξεργασία δεδομένων ραντάρ. Συμπεριλαμβανομένης της ανίχνευσης/ανάλυσης αλλαγών σε χρονοσειρές, χαρτογράφηση μετατόπισης και παραγωγή DEM

 

Quality Assurance for Digital Terrain Models (Διασφάλιση ποιότητας των Ψηφιακών Μοντέλων Εδάφους)

IMAGINE Terrain Editor - Αποτελεί ένα αυτόνομο εργαλείο επεξεργασίας μοντέλων εδάφους

 

Faster Project Completion through Distributed Processing (Ταχύτερη ολοκλήρωση του project μέσω κατανομής των εργασιών)

ERDAS Engine - Κατανομή απαιτητικών και χρονοβόρων διεργασιών σε διαφορετικούς σταθμούς εργασίας (workstations), είτε ακόμη σε διαφορετικούς πυρήνες ενός επεξεργαστή (multiple cores), έτσι ώστε ποικίλες διεργασίες να εκτελούνται ταυτόχρονα

 IMAGINE UAV
 • Αποτελεί μια νέα εφαρμογή που σχεδιάστηκε για την αυτόματη επεξεργασία δεδομένων UAV διαδικασία μέσω του ERDAS IMAGINE.
 • Παράγει ορθο-μωσαϊκά, pointclouds και ψηφιακά μοντέλα επιφανείας.
 • Οι χρήστες των δεδομένων UAV και οι κατασκευαστές των UAV μπορούν να επωφεληθούν από τη δημιουργία υψηλής ποιότητας χωρικών πληροφοριών σε ένα εύκολο στη χρήση περιβάλλον.
 • IMAGINE UAV αναπτύσσεται και διανέμεται αποκλειστικά από  την GEOSYSTEMS.
 • Το IMAGINEUAV είναι διαθέσιμο για την έκδοση ERDAS IMAGINE 2015.1.
 • Το IMAGINEUAV διατίθεται σε εμπορική αλλά και σε εκπαιδευτική τιμή.

Λειτουργικότητα:

 • Tie point matching
 • Προσανατολισμός εικόνων
 • Υπολογισμοί point cloud
 • Δημιουργία True ortho mosaic
 • Συμπίεση δεδομένων ECW και LAS

ERDAS IMAGINE Customization

IMAGINE Developers' Toolkit - Προσφέρεται ξεχωριστά από τα επιπλέον πακέτα (modules) του ERDAS IMAGINE. Περιλαμβάνει C/C++ APIs, τα οποία σας επιτρέπουν να προγραμματίσετε τις δικές σας εργασίες - βελτιώσεις στο ERDAS IMAGINE

 

Περισσότερες πληροφορίες εδώ

erdas imagine site 
Με το ERDAS IMAGINE ® πραγματοποιείτε εξειδικευμένες τηλεπισκοπικές αναλύσεις και χωρικές μοντελοποιήσεις για να δημιουργήσετε νέες πληροφορίες. Επιπλέον, μπορείτε να οπτικοποιείσετε τα αποτελέσματά σας σε 2D, 3D, παραγωγή ταινιών καθώς επίσης και να τα απεικονίσετε με την κατασκευή χαρτών. Ο πυρήνας του ERDAS IMAGINE έχει σχεδιαστεί για να κλιμακώνεται παράλληλα με τις ανάγκες παραγωγής των γεωχωρικών δεδομένων σας. Προαιρετικές λειτουργίες (add-ons) παρέχοντας εξειδικευμένες εφαρμογές είναι επίσης διαθέσιμες για την ενίσχυση της παραγωγικότητας και δυνατότητάς σας. Διατίθεται σε τρία επίπεδα: 
 • IMAGINE Essentials®: ένα σύγχρονο πρόγραμμα επεξεργασίας εικόνας, χαρτογραφικών εφαρμογών και ομαδοποίησης εργασιών (batch processin).
 • IMAGINE Advantage®: περιλαμβάνει εργασίες και τεχνικές φασματικής επεξεργασίας εικονοστοιχείων, (advanced spectral processing, image), εγγραφής εικόνας (image registration), μωσαϊκού, ανάλυσης εικόνας. Επίσης έχει και ικανότητα επεξεργασίας ανάλυσης/εντοπισμού αλλαγών (change detection capabilities). Το λογισμικό IMAGINE Advantage παρέχει παράλληλη επεξεργασία σε ομάδες με στόχο ταχύτερα και αξιόπιστα αποτελέσματα.
 • IMAGINE Professional®: περιλαμβάνει εργαλεία παραγωγής και επεξεργασίας φασματικών, υπερφασματικών και εικόνων radar, καθώς επίσης και εργαλεία χωρικής μοντελοποίησης. Στο Imagine Professional περιλαμβάνεται και το λογισμικό ERDAS ER Mapper.

IMAGINE Expansion Pack:

Αυτό το νέο on-add συνδυάζει επτά (7) ισχυρά add-on προϊόντα της έκδοσης 2015 σε ένα ενιαίο add-on με ελκυστικές τιμές για ευκολότερη απόκτηση. Η προϋπόθεση είναι να υπάρχει το IMAGINE Advantage. Προχωρώντας προς τα εμπρός, μεμονωμένα add-on του IMAGINE Expansion Pack δεν θα είναι διαθέσιμα για αγορά. Οι υφιστάμενοι πελάτες θα εξαιρεθούν σε αυτή τη νέα ρύθμιση. Το IMAGINE Expansion Pack περιλαμβάνει τα ακόλουθα:

 • IMAGINE AutoSync™ – Αυτόματη αναγωγή εικόνας από εικόνα
 • IMAGINE DeltaCue – Αποκλειστικό εργαλείο για την ανίχνευση αλλαγών σε εικόνες
 • IMAGINE OrthoRadar™ – Ορθοαναγωγή εικόνων radar
 • IMAGINE NITF – Βελτιωμένο εργαλείο υποστήριξης αρχείων NITF
 • IMAGINE StereoSAR DEM™ – Παραγωγή μοντέλων εδάφους από στερεοζεύγη εικόνων radar
 • IMAGINE VirtualGIS® – Διαδραστική 3D απεικόνιση, ανάλυση και περιήγηση
 • Stereo Analyst for IMAGINE – Συλλογή τρισδιάστατων χαρακτηριστικών από στερεοζεύγη

Περισσότερα...

Υποκατηγορίες

SmartNet logo

5DMuPLIS-logo-short small