Τρίτη, Ιανουάριος 16, 2018
Text Size

PRO600PRO600

Το PRO600 είναι λογισμικό που έχει αναπτυχθεί από την ERDAS προκειμένου να παρέχει ένα  μεγάλο πλήθος χαρτογραφικών εργαλείων για μεγιστοποίηση της αποδοτικότητας συλλογής και έκδοσης χαρακτηριστικών γνωρισμάτων σε μία φωτογραμμομετρική παραγωγή. Το PRO600 λειτουργεί εξ ολοκλήρου μέσα στο περιβάλλον της Bindley MicroStation.

Φυλλάδια:

PRO600

SmartNet logo

5DMuPLIS-logo-short small