Παρασκευή, Νοέμβριος 17, 2017
Text Size
imagine photogrammetry site 
Στην έκδοση 2015, το LPS ονομάζεται IMAGINE Photogrammetry και ενσωματώνει τρία (3) νέα add-on modules. Αυτό απλοποιεί την απόφαση για αγορά (μείωση επιλογών από έξι σε τρία προϊόντα), διατηρώντας παράλληλα την ευελιξία. Τα 3 νέα add-ons είναι τα ακόλουθα:
 
1. IMAGINE Photogrammetry: το οποίο περιλαμβάνει τα
  • Imagine Advantage
  • LPS Core
  • LPS Stereo

και επιπλέον οι χρήστες μπορούν να επεξεργαστούν ένα single-model point cloud μέσω του LPS eATE’s dense matching engine. To IMAGINE Photogrammetry υποστηρίζει την πλειονότητα των φωτογραμμετρικών project.

2. IMAGINE Auto DTM: το οποίο περιλαμβάνει τα

  • LPS ATE
  • LPS eATE

Προαπαιτούμενο για το συγκεκριμένο add-on είναι το IMAGINE Photogrammetry. Αποτελεί το πακέτο για την παραγωγή ΨΜΕ, είτε μέσω Sparse Matching method (LPS ATE) είτε μέσω Dense Matching method (LPS eATE), είτε μέσω πυκνής ικανότητας ταιριάσματος που βασίζεται στην μέθοδο Semi-Global Matching (SGM). To SGM υποστηρίζει ψηφιακούς αισθητήρες και δέκτες UAV / UAS.

3. IMAGINE Terrain Editor: αποτελεί ένα αυτόνομο εργαλείο επεξεργασίας μοντέλων εδάφους. Περιλαμβάνει:

  • LPS Terrain Editor
  • LPS Stereo, 

το πακέτο αυτό λειτουργεί και στα τρία επίπεδα του ERDAS IMAGINE (χωρίς προϋποθέσεις άλλων λογισμικών).

2015 - Νέα χαρακτηριστικά:

Photogrammetry enhancements:

 • APM – Αυτόματη μέτρηση σημείων σε πολύ περισσότερες εικόνες λόγω αναβάθμισης σε 64-bit
 • Orthoresampling – πολύ πιο γρήγορα, έως 40%, όταν χρησιμοποιούμε μοντέλα RPC
 • SGM – Νέος αλγόριθμος matching, Semi-Global Matching, ενσωματώθηκε στο Auto DTM. Ο αλγόριθμος αυτός παράγει πολύ πυκνή και ακριβή νέφη σημείων από ψηφιακούς αισθητήρες πλαισίου

Περισσότερες πληροφορίες εδώ

Κατηγορία: IMAGINE Photogrammetry

SmartNet logo

5DMuPLIS-logo-short small