Τρίτη, Ιανουάριος 16, 2018
Text Size

IMAGINE Photogrammetry

imagine photogrammetry site 
Στην έκδοση 2015, το LPS ονομάζεται IMAGINE Photogrammetry και ενσωματώνει τρία (3) νέα add-on modules. Αυτό απλοποιεί την απόφαση για αγορά (μείωση επιλογών από έξι σε τρία προϊόντα), διατηρώντας παράλληλα την ευελιξία. Τα 3 νέα add-ons είναι τα ακόλουθα:
 

SmartNet logo

5DMuPLIS-logo-short small