Τρίτη, Ιανουάριος 16, 2018
Text Size

IMAGINE Photogrammetry Add Ons

Automatic Terrain Generation (Αυτόματη παραγωγή ΨΜΕ)

IMAGINE Auto DTM - Αποτελεί το πακέτο για την παραγωγή ΨΜΕ. Περιλαμβάνει τα:
      • LPS ATE - Το Automatic Terrain Extraction (ATE) παρέχει αυτόματη εξαγωγή ψηφιακών μοντέλων εδάφους (DTMs) για περιοχές που μπορεί να καλύπτονται από εκατοντάδες εικόνες.
      • LPS eATE - Το enhanced Automatic Terrain Extraction (eATE) μπορεί και δημιουργεί αυτόματα digital terrain models (DTMs) αλλα και digital surface models (DSMs), προσδιορίζοντας κάθε σημείο με χρήση ειδικού αλγορίθμου από περισσότερο από δύο εικόνες
      • Semi-Global Matching (SGM) - Παρέχει αυτόματη εξαγωγή ψηφιακών μοντέλων εδάφους (DTMs) μέσω της μεθόδου SGM. Υποστηρίζει ψηφιακούς αισθητήρες και δέκτες UAV / UAS

Feature Collection (Συλλογή Χαρακτηριστικών)

Stereo Analyst for ERDAS IMAGINE  - Συλλογή τρισδιάστατων (3D) διανυσματικών χαρακτηριστικών από στερεοζεύγη εικόνων (συμπεριλαμβάνεται και στο πακέτο IMAGINE Expansion Pack)

Quality Assurance (Διασφάλιση ποιότητας)

IMAGINE Terrain Editor - Αποτελεί ένα αυτόνομο εργαλείο επεξεργασίας μοντέλων εδάφους

Improved Orientation and Triangulation (Βελτίωση προσανατολισμού και αεροτριγωνισμού)

ORIMA - Το λογισμικό ORIMA Orientation Management της Leica Geosystems είναι ο πιο σύγχρονος τρόπος για προσανατολισμό και αεροτριγωνισμό. Συνεργάζεται πλήρως με τα φωτογραμμετρικά λογισμικά συστήματα LPS και ImageStation.
 

Faster Project Completion through Distributed Processing (Ταχύτερη ολοκλήρωση του project μέσω κατανομής των εργασιών)

ERDAS Engine - Κατανομή απαιτητικών και χρονοβόρων διεργασιών σε διαφορετικούς σταθμούς εργασίας (workstations), είτε ακόμη σε διαφορετικούς πυρήνες ενός επεξεργαστή (multiple cores), έτσι ώστε ποικίλες διεργασίες να εκτελούνται ταυτόχρονα

Compatibility with US Defense Standards and Protocols

IMAGINE Defense Productivity Module  - Χρησιμοποιήστε τύπους δεδομένων, μοντέλα αισθητήρων και ροές εργασιών οι οποίες χρησιμοποιούνται ευρέως από τις υπηρεσίες Άμυνας των ΗΠΑ και της πληροφοριακής κοινότητας

Περισσότερες πληροφορίες εδώ

SmartNet logo

5DMuPLIS-logo-short small