Τρίτη, Ιανουάριος 16, 2018
Text Size
 image station site 
Η σουίτα λογισμικού ImageStation προσφέρει δυνατότητα δημιουργίας ροών εργασίας ψηφιακής φωτογραμμετρίας, συμπεριλαμβανομένης της δημιουργίας project, τον προσανατολισμό και την τριγωνοποίηση, τη συλλογή και επεξεργασία 3D χαρακτηριστικών (features), τη συλλογή και επεξεργασία ψηφιακού μοντέλου εδάφους (DTM), την παραγωγή και τη χρήση ορθοφωτοχαρτών, αεροφωτογραφιών και δορυφορικών εικόνων. Το ImageStation είναι ειδικά σχεδιασμένο για λειτουργίες φωτογραμμετρίας μεγάλου όγκου καθώς και για επαγγελματίες που κάνουν παραγωγή χαρτών και πρέπει να μετατρέψουν μεγάλες ποσότητες πρωτογενών (raw) χωρικών πληροφοριών σε εύχρηστη και εκμεταλλεύσιμη πληροφορία.
 

2015 - Νέα χαρακτηριστικά και βελτιώσεις:

  • Το ImageStation DTMQue έχει μετατραπεί σε μια εφαρμογή 64-bit, επιτρέποντας την πρόσβαση σε εκτεταμένο χώρο μνήμης.
  • Το ImageStation Automatic Triangulation εκμεταλλεύεται την παράμετρο του υψομέτρου στα αρχεία εικόνων. Είναι εφικτή η εξαγωγή συντεταγμένων εικόνας, GPS/INS και πληροφοριών ground control για τη χρήση στο πρόγραμμα ORIMA CAP-A bundle adjustment. Οι χρήστες μπορούν στη συνέχεια να εισάγουν τα αποτελέσματα από το ORIMA ξανά στο ImageStation για περαιτέρω επεξεργασία.
  • Η βελτιωμένη εισαγωγή ImageStation Photogrammetric Manager επιτρέπει την εισαγωγή πληροφορίας Photo ID και Image ID στην ίδια στήλη.
  • Προσθήκη του Grid float (.FLT) και του συμπιεσμένου LAS (.LAZ) formats στο ImageStation OrthoPro.
  • Αλλαγή σε λειτουργία επεξεργασίας σε ImageStation DTM Collection επιλέγοντας ένα φράχτη, υφιστάμενα πολύγωνα, ή ψηφιοποίηση νέου πολυγώνου.
  • Αντιγραφή, μετακίνηση και επεξεργασία στο ImageStation Stereo για το  GeoMedia χρησιμοποιώντας τη Z value του stereo κέρσορα κατά τη διάρκεια των επεξεργασιών.
  • Το ImageStation PixelQue έχει περισσότερες δυνατότητες εστίασης για περισσότερη λεπτομέρεια κατά τον καθορισμό του μεγέθους του παραθύρου κατά την επιθεώρηση της εικόνας.
  • Πλήρη ολοκλήρωση με τις ροές εργασίας του GeoMedia μέσω του ImageStation DTM για το GeoMedia 2015 (ISDG), το οποίο αποτελεί ένα σύνολο εργαλείων για τη συλλογή και την επεξεργασία των δεδομένων εδάφους με σκοπό την παραγωγή αρχείων επιφάνειας για φωτογραμμετρικά έργα και έργα χαρτογράφησης. Περίσσοτερες πληροφορίες για το συγκεκριμένο πρόσθετο είναι διαθέσιμες εδώ.

  

Περισσότερες πληροφορίες εδώ

Κατηγορία: IMAGESTATION®

SmartNet logo

5DMuPLIS-logo-short small