Τρίτη, Ιανουάριος 16, 2018
Text Size
mobile alert site 
Η εφαρμογή Intergraph Mobile Alert είναι ένα μια υπηρεσία βασισμένη σε τεχνολογία συννέφου (cloud-based) η οποία παρέχει στοχεία προς εγγεγραμένους φορείς, όπως τοπική αυτοδιοίκηση ή επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας, σχετικά με περιστατικά που έχουν καταγράψει οι πολίτες. Η εφαρμογή Intergraph Mobile Alert είναι στη διάθεση των πολιτών ως ελεύθερη iOS ή Android εφαρμογή, η οποία επιτρέπει την αναφορά προβλημάτων μέσω αποστολής φωτογραφίας (με γεωγραφικό στίγμα) και σχολίων προς μία κεντρική υποδομή η οποία παρέχεται από την Intergraph. Οι εγγεγραμμένοι οργανισμοί-φορείς λαμβάνουν τις πληροφορίες αυτές μέσω e-mail και επιπλέον, αποκτούν πρόσβαση στις πλήρεις αναφορές των πολιτών μέσω ενός διαδικτυακού portal.

Η εφαρμογή Mobile Alert είναι διαθέσιμη δωρεάν από το iTunes ® και το Google Play ™.

Περισσότερες πληροφορίες εδώ

SmartNet logo

5DMuPLIS-logo-short small