Παρασκευή, Νοέμβριος 17, 2017
Text Size
geomedia site 
Το GeoMedia ® είναι ένα ισχυρό πακέτο διαχείρισης GIS που επιτρέπει στους χρήστες να αναδείξουν τη μέγιστη αξία των γεωχωρικών δεδομένων τους. Παρέχει ταυτόχρονη πρόσβαση σε γεωχωρικά δεδομένα σχεδόν οποιαδήποτε μορφής, απεικονίζοντάς τα σε έναν ενιαίο χάρτη για την αποτελεσματική επεξεργασία, ανάλυση, παρουσίαση και ανταλλαγή. Η δυναμική λειτουργικότητα του GeoMedia δίνει τη δυνατότητα σύνθετων διαδικασιών ανάλυσης, ώστε τα αποτελέσματα μιας λειτουργίας να τροφοδοτούν απευθείας το επόμενο στάδιο. Ισχυρά εργαλεία ερωτήματος επιτρέπουν αυτόματες ενημερώσεις στα αποτελέσματα σε κάθε επικείμενη αλλαγή των δεδομένων.
 • GeoMedia Essentials 

Αυτό το GIS προϊόν επιτρέπει την πρόσβαση σε ένα ευρύ φάσμα πηγών δεδομένων και μορφοτύπων για τη δυναμική, ad-hoc ανάλυσης και υψηλής πιστότητας απόδοση των διανυσματικών δεδομένων. Όλες οι βαθμίδες του GeoMedia περιλαμβάνουν τις δυνατότητες του IMAGINE Essentials για την προετοιμασία και τη βελτίωση των εικόνων.

 • GeoMedia Advantage 

Παρέχει όλα τα απαραίτητα εργαλεία για τα διανυσματικά δεδομένα και τη δημιουργία της αντίστοιχης βάση δεδομένων. Επιπλέον, επιτρέπει στους χρήστες να διεξάγουν ανάλυση σε raster δεδομένα και να εργαστούν απευθείας συνδυάζοντας διανυσματικά και δεδομένα πλέγματος συμπεριλαμβανομένης και δεδομένα LiDAR.

 • GeoMedia Professional

Αυτό το επίπεδο απλοποιεί τη διαχείριση των GIS βάσεων δεδομένων σε περιβάλλον πολλαπλών χρηστών με ένα πλήρες σετ εργαλείων διασφάλισης ποιότητας. Αυτό το επίπεδο επίσης παρέχει προηγμένα εργαλεία σύλληψη και επεξεργασία στοιχείων με την ικανότητα να διαχειριστεί πολύπλοκα γραμμικά δίκτυα και διαμοιρασμένες εργασίες.

Βελτιώσεις στην έκδοση 2015 και 15.01:

 • Εξαγωγή επιχειρησιακών γραφημάτων από δεδομένα GIS
 • Βελτίωση επιδόσεων κατά την εργασία με WMS δεδομένα.
 • Βελτιωμένο ERDAS APOLLO Interface.
 • Περισσότερες εντολές διαθέσιμες στο επίπεδο Advantage συμπεριλαμβανομένων των εντολών " Insert Area by Face and Dimensions
 • API για PickQuick dialog
 • Υποστηρίζει πλέον raster δεδομένα μορφής PNG, JPEG2000 και δεδομένα συμπίεσης LZ77.
 • Indexed Feature Cache support for memo field data type
 • Λίστα επιλογών και υποστήριξη περιγραφών σε θεματικά υπομνήματα

Περισσότερες πληροφορίες εδώ

SmartNet logo

5DMuPLIS-logo-short small