Τρίτη, Ιανουάριος 16, 2018
Text Size

Απεικόνιση και Ανάλυση

 • GeoMedia 3D – Παρέχει ένα ολοκληρωμένο περιβάλλον 3D απεικόνισης και ανάλυσης υποστηρίζοντας ρεαλιστικές και τρισδιάστατες προβολές των γεωχωρικών δεδομένων.
 • ImageScout – Παρέχει ένα σύνολο εργαλείων τα οποία υποστηρίζουν όλο τον κύκλο επεξεργασίας της γεωχωρικής πληροφορίας. Αποτελεί ταυτόχρονα πακέτο το οποίο περιλαμβάνει το GeoMediaProfessional, το GeoMediaImagePro, και το GeoMedia 3D (ImageScout 3D).

 • GeoMediaViewer – Αποτελεί μια δωρεάν εφαρμογή GIS για την απεικόνιση, την ανάλυση και την εκτύπωση των γεωχωρικών σας δεδομένων.
 • GeoMediaMotionVideoAnalystProfessional – Αποτελεί περιβάλλον υψηλής παραγωγικότητας και ανάλυσης βίντεο το οποίο έχει ληφθεί από UAV και άλλα κινούμενα οχήματα

 Παραγωγή Χαρτών

 • GeoMediaMappingManager- Αποτελεί πακέτο χαρτογράφησης το οποίο περιέχει τα εξής ξεχωριστά προϊόντα:
  • GeoMediaMapPublisher - Παρέχει βελτιωμένες χαρτογραφικές δυνατότητες για την παραγωγή χαρτών.
  • GeoMedia Feature Cartographer – Εξειδικευμένη επεξεργασία δεδομένων εδάφους, αυτόματη παραγωγή χαρτογραφικών υποβάθρων 
 • GeoMediaFeatureTopographer – Παρέχει ευέλικτη συλλογή γεωχωρικών δεδομένων η οποία βασίζεται σε κανόνες.

 • GeoMediaGIToolkit –Παρέχει σύνολο εργαλείων για την παραγωγή χαρτών.

 • GeoMedia Digital Cartographer – Vector Product Format (VPF) and Multi-national Geospatial Co-production Program (MGCP) map cell generation.

 • GeoMedia GeoPDF Publisher – Παρέχει δεδομένα εξόδουμορφής GeoPDF από το GeoMedia.

 Διαχείριση Γεωχωρικών Δεδομένων

 • Database Manager - Απλούστευση της διαχείρισης των δομών δεδομένων και των μοντέλων.

Transportation Modeling

 • GeoMediaTransportationManager – Ενισχύει την αποτελεσματική ανάλυση των γραμμικών δεδομένων και των δεδομένων υποδομών στον τομέα των μεταφορών.

Customization

 • GeoMediaObjects – Αποτελεί βιβλιοθήκη λειτουργιών GIS και χαρτογράφησης επιτρέποντας έτσι την παροχή  εξατομικευμένων λύσεων GIS που βασίζονται στην πλατφόρμα GeoMedia.

SmartNet logo

5DMuPLIS-logo-short small