Κυριακή, Σεπτέμβριος 24, 2017
Text Size

Το CRU OEM Board Control Software αποτελεί ένα πλήρες λογισμικό διαχείρισης δεδομένων, μετατροπής RINEX αρχείων, κ.ά.

Για περαιτέρω τεχνικά χαρακτηριστικά μπορείτε να ανατρέξετε εδώ