Τετάρτη, Δεκέμβριος 13, 2017
Text Size

Με ισχυρή δυνατότητα ενσωμάτωσης, το M300 Net αποτελεί βασικό εξοπλισμό στις μετρήσεις γεωδαιτικών δικτύων και παρακολούθησης παραμορφώσεων. Επίσης, αποτελεί βασικό εξοπλισμό σε εφαρμογές ακριβείας όπως κατασκευή λιμανιών κ.ά.

Για περαιτέρω τεχνικά χαρακτηριστικά μπορείτε να ανατρέξετε εδώ